Luftkylare

  • Air Cooler

    Luftkylare

    LUFTKYLARE

    Dry Cooler, även kallad Liquid Cooler, passar perfekt där det finns vattenbrist eller vatten är en premiumvara.

    Inget vatten innebär eliminering av möjliga kalkrester på spolarna, noll vattenförbrukning, lägre bulleremission. Det finns tillgängligt både inducerat utkast och tvångsutkast.