Cross Flow Evaporative Condenser - SPL-S-serien

  • Evaporative Condenser – Cross Flow

    Evaporativ kondensor - tvärflöde

    FÖRVÄNDANDE KONDENSOR
    Avancerad kondensationsteknik för ammoniak hjälper till att spara energi och vattenförbrukning med mer än 30%. Avdunstningskylning innebär att LÄGRE KONDENSATIONSTEMPERATURER kan erhållas. Den känsliga och latenta värmen från köldmediet extraheras av sprayvattnet och den inducerade luften över spolen.