Counter Flow Evaporative Condenser- SPL-N Series

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    Evaporativ kondensor - Motflöde

    FÖRVÄNDANDE KONDENSOR

    Avancerad kondensationsteknik för ammoniak hjälper till att spara energi och vattenförbrukning med mer än 30%. Evaporativ kylning betyder detLÄGRE KONDENSATIONSTEMPERATURER kan erhållas. Den känsliga och latenta värmen från köldmediet extraheras av sprayvattnet och den inducerade luften över spolen.