Apotek / gödselmedel

Kyltorn med sluten slinga: läkemedelsindustrin

Termiska cykler är avgörande i läkemedelsindustrin, därför behöver vi utrustning för att ta bort oönskad värme från processen eller överföra värme till ett annat medium för vidare användning.

Värmeväxling är en viktig del av tillverkningsprocessen för läkemedel och finkemikalier. SPL-märkeKyltorn, hybridkylare och evaporativ kondensor Utrustningen är konstruerad för att fungera under optimala sanitära förhållanden och i enlighet med god tillverkningssed. Den måste vara kompakt och effektiv, men lätt att rengöra och underhålla. SPL: s produktsortiment uppfyller dessa krav och mer. Förutom att säkerställa en pålitlig drift hjälper våra lösningar värmeåtervinning för att göra processer mer ekonomiska.

Några av de farmaceutiska nyckelprocesserna som kräver ett effektivt kylsystem:

  • Partibearbetning i multifunktionella reaktorersom kräver kylvatten för kemiska reaktioner vid höga temperaturer och kristallisering av slutprodukter vid låga temperaturer
  • Kylande salvor före hällning och förpackning
  • Styr temperaturen i gjutningsprocessen när man bildar gelatin för kapslar.
  • Uppvärmning och efterföljande kylning av komponenter av krämer innan de blandas ihop
  • Uppvärmning och kylning under sterilisering av flytande läkemedel
  • Vatten som används i våtgranuleringsprocessen för tablettformning
1