Industriell processkylning / luftkonditionering

Kylbehov är utbredda både inom industri och kommersiell sektor. Kylning är vanligtvis uppdelad i två kategorier:
Industriell processkylning
Denna typ av kylning tillämpas när det krävs en noggrann och konstant temperaturreglering i en process.

Viktiga kylningsområden inkluderar
■ Direkt kylning av en produkt
Plast under gjutningsprocessen
Metallprodukter under bearbetning
■ Kylning av en specifik process
Jäsning av öl och lager
Kemiska reaktionskärl
■ Maskinkylning
Hydraulkrets- och växellådskylning
Maskiner för svetsning och laserskärning
Behandlingsugnar

Kylaggregat används ofta för att avlägsna värme från en process på grund av deras förmåga att tillhandahålla kylkapacitet oavsett ändringar av applikationens omgivningstemperatur, värmebelastning och flödeskrav.

SPL Closed Loop Cooling Tower förbättrar ytterligare detta systems effektivitet och driftskostnad

Komfortkylning / klimatreglering
Denna typ av kylteknik reglerar temperaturen och luftfuktigheten i ett utrymme. Tekniken är i allmänhet enkel och används för kylrum, elkåp eller andra platser där temperaturkontrollen inte behöver vara exakt och konstant. Luftkonditioneringsenheter ingår i denna teknikgrupp.

SPL Evaporative Condenser förbättrar effektiviteten och driftskostnaderna för detta system
Ring vårt säljteam för att förstå systemet och dess tillämpning.