Hvac

Den plötsliga tillväxten i stadsbefolkningen och expansionen av städer har sett en exponentiell tillväxt i behovet av sjukhus, kontor, köpcentra, fabriker och hus. För att lägga till detta har klimatförändringseffekten tvingat HVAC som en nödvändighet för näring och hälsosamt liv för den ständigt växande befolkningen i städer.

Energieffektivitet är nu ett viktigt krav för nya VVS-installationer. Regeringar världen över har infört föreskrifter som syftar till att uppmuntra användning av HVAC-system som uppfyller branschstandarder för energieffektiv prestanda.

VVS-industrin är en stor konsument av energi och vatten, som ett resultat inför en smart framtid och framsteg inom intelligent teknik. Dessa inkluderar system för övervakning av byggnadens energiförbrukning och styrning av energin från ett VVS-system.

Här är där SPL-produkter spelar en viktig roll, oavsett om det gäller uppvärmning, ventilation, luftkonditionering eller kylning, har SPL den optimala värmeväxlingslösningen. För distriktskylsystem till industriella processlösningar säkerställer vår utrustning energi och vattenbesparing för sina kunder.

För ytterligare förståelse av applikationen, vänligen kontakta vår försäljningsrepresentant.

1

Stål öppen slinga kyltorn