Isförvaring

  • Ice Thermal Storage

    Isförvaring

    ISTERMISK LAGRING

    Ice Thermal energy storage (TES) är en teknik som lagrar termisk energi genom att kyla ett lagringsmedium så att den lagrade energin kan användas vid en senare tidpunkt för kylapplikationer.