Kemisk

Kyltorn med sluten slinga: kemisk industri

Kemisk industri involverar en serie komplexa processer som uppvärmning, kylning, kondensering, avdunstning och separering. Den kemiska industrin är en av de mest innovativa och snabbast växande sektorerna. Det kan inte fungera utan ett kyltorn och är en integrerad del av den kemiska industrin, där värme måste avledas till atmosfären eller om vätskor måste kondenseras effektivt med minimalt energi- och vattenförlust.

Stigande kraft- och vattenkostnader driver den kemiska industrin på jakt efter ny teknik som kan göra verksamheten mer hållbar och sänka produktionskostnaden också.

Det förväntas att framsteg inom områden som bioteknik, bränsleceller, miljöteknik och intelligenta material kommer att leda vägen för att möta framtida behov globalt.

En pålitlig värmeväxlarteknik behöver för den kemiska industrin, med stabil prestanda, vilket leder till att SPL ligger i framkant. Vår robusta toppmoderna teknik ger hög effektivitetSlutna slingkyltorn / evaporativa kondensorer och hybridkylare.

SPL-anpassade lösningar och utrustning ger stora fördelar när det gäller energieffektivitet, stabilitet, säker och vattenbesparing, eftersom de gör det möjligt att kyla produktionsprocesser med minimalt slöseri med resurser, korrekt hantering och underhåll av komponenterna i ett kyltorn under lång och hållbar period av tid.     

1