Vad vi gör?

SPL Company

SPL är specialiserat på utveckling, design, försäljning och nyckelfärdiga projekt för värmeväxlingsutrustning. Våra huvudprodukter är evaporativ kondensor, luftkylare, evaporativ luftkylare, sluten kyltorn, kylutrustning, tryckkärl, kylsystem för islagring. Det finns mer än 30 serier och 500 typer av produkter som används i stor utsträckning för luftkompressorkylning, metallurgiska ugnar, kylning av vakuumugnar, kylning av smältugnar, HVAC-kylning, oljekylning och annan processvätskekylning, kylning av markvärmepumpsystem, data Centrum, frekvensomvandlare, injektionsmaskiner, trycklinjer, dragbänkar, polykristallina ugnar etc. för livsmedel, bryggeri, apotek, kemikalier, solceller, metallsmältindustri etc.

Produktdisplay