Olja & gas / gruvdrift

SPL-utrustning för olje-, gas- och gruvindustrin

Den viktigaste energiresursen som finns idag är olja och naturgas. Det har blivit väsentligt för mänsklig existens och näring idag i det moderna livet. Förutom att de är de viktigaste energikällorna över hela världen, tillhandahåller de råvarorna för tusentals vardagsprodukter - från elektroniska apparater och kläder till läkemedel och hushållsrengöringsmedel.

Vatten och energi är den främsta drivkraften för olje- och gasindustrin, utan vilken det inte är möjligt att utvinna, producera och distribuera olja och gas till slutkunden. Därför är det föremål för allt strängare regler som syftar till att förbättra dess miljöpåverkan under utvinning, produktion och distribution. Många länder runt om i världen har också infört lagstiftning för att minska utsläppen och luftburna föroreningar, medan raffinaderier bygger kapacitet för att möta kraven på bränslen med låg svavelhalt. 

Från utvinning - på land och till havs - till raffinering, bearbetning, transport och lagring, har SPL Products rätt värmeöverföringslösningar i hela kolvätekedjan. Våra produkter och expertkunskap hjälper kunder inom olje- och gasindustrin att spara energi, öka effektiviteten och minska deras miljöpåverkan.

1