Köldmedieindustrin kommer att möta revolution

Gao Jin, generaldirektör vid avdelningen för klimatförändringar, sa för närvarande Kinas koldioxidintensitetsbindande krafter främst för koldioxid.

Nästa steg är att skärpa kontrollerna på HFC och gradvis utvidga dem till alla andra växthusgaser som inte är kol.

Fluorkolväten (HFC), inklusive trifluormetan, har en växthuseffekt, det är tiotusentals gånger större än koldioxid och används som kylmedel och skummedel.

När koldioxidmarknadsmoden mognar förväntas företag skörda direkt materiella belöningar för sina ansträngningar att minska utsläppen.


Inläggstid: maj-07-2021